Sprovođenje

ICE (International Consulting Expertise)

ICE je Evropska ekonomska interesna grupa (EEIG) osnovana u aprilu 2011 u Belgiji. ICE obuhvata sledećih pet evropskih konsultantskih firmi, čije poslovanje broji preko 150 međunarodnih projekata tehničke pomoći : Evropska konsultantska oranizacija (ECO), Konsultantska organizacija Istok-Zapad (EWC), ICE Francuska, Konsalting za razvojni menadžment (DMC) i ICE Rumunija. Članovi ICE EEIG grupe su uglavnom specijalizovani za oblasti institucionalne podrške i izgradnje kapaciteta, razvoj civilnog društva, programe obuka, komunikaciju i odnose sa javnošću, menadžment javnih događaja i podizanje svesti. Uspešno su sproveli brojne projekte u zemljama i regionima širom sveta, uključujući Tursku. Naše iskustvo u izgradnji kapaciteta datira iz kasnih ’90-ih, od kada je raslo i razvijalo se kroz implementaciju kako manjih ugovora vezanih za relevantan sektor, tako i većih, sveobuhvatnijih ugovora o pružanju tehničke pomoći.

Internacionalna medijska podrška (IMS) je neprofitna organizacija koja pruža podršku lokalnim medijima u zemljama pogođenim oružanim sukobima, nesigurnošču egzistencije i političkom tranzicijom. Od osnivanja 2011, ova organizacija je izrasla u globalnog i uticajnog aktera u sferi medijskog razvoja, radeći sa ciljem da ojača novinarstvo od javnog interesa i omogući medijima da ponude građanstvu u osetljivim okolnostima pouzdane i relevantne infromacije.

Danas IMS broji blizu 100 stalno zapolsenih medijskih profesionalaca posvećenih razvoju medija, uz globalnu mrežu medijskih stručnjaka i preko 400 lokalnih partnera na globalnom nivou. IMS je specijalizovan za rad u konfliktinim i post-konfliktnim oblastima i drugim otežanim okolnostima, te ima značajno iskustvo sa projektima u istočnoj Evropi i bivšim sovjetskim republikama. IMS nudi stručno znanje iz oblasti razvoja medija i ima dugogodišnje iskustvo sa medijskim reformama, istraživačkim novinarstvom i medijskom produkcijom. 

Konsultanti

Russell Peasgood

Vođa tima

David Hayward

SNKE za medijsku obuku

Saša Mirković

SNKE za mediјsku politiku