Mobilno novinarstvo je stiglo u Novi Sad

12. Novembar 2019.

Konsultant i trener Dejvid Hejvord održao je prvi od svojih kurseva za mobilno novinarstvo (“mono”) čime je projekat ušao u novu fazu realizacije unutar Radio – televizije Vojvodine.

Na kursu su učestvovali novinari informativnih emisija na srpskom jeziku sa radija i televizije kao i sa programa na manjinskim jezicima RTV-a.

Ovo je bila jedna od najbolje primljenih radionica koju je trener do sada vodio. Od samog početka učesnici su bili izuzetno motivisani tako da su na kraju kursa proizveli veoma kvalitetan sadržaj.

Polaznici su naučili ključne elemente filmskog rada uz pomoć mobilnog telefona – kako snimati i montirati pridržavajući se ključnih pravila pripovedanja u mobilnom novinarstvu. Nekoliko izveštaja, koji su tom prilikom snimljeni i montirani, u toj meri su kvalitetni da zadovoljavaju standarde emitovanja u bilo kojem informativnom programu.

Nadamo se da će učesnici ovog kursa preneti novostečeno znanje koleginicama i kolegama sa RTV-a.

Završni dan petodnevnog kursa bio je namenjen obuci budućih trenera jer je pružio mogućnost polaznicima da postanu nastavnici veština. Cilj je bio da se stvori osnova za buduće tečajeve koji su zasnovani na obuci koju ICE tim sprovodi putem ovog projekta. Na osnovu izvedenih vežbi stiče se utisak da će ovaj kurs imati dalekosežni uticaj.

Kurs mobilnog novinarstva osmišljen je da podrži RTV ekipe koje uskoro počinju da rade na multmedijalnoj informativnoj platformi. Početkom naredne godine Radio – televizija Vojvodine prelazi u prestižno novo zdanje u kojem će ključni značaj imati mobilno novinarstvo i obučenost za rad na više pozicija.